SVETE MAŠE: od 18. maja 2020 bo spet bogoslužje.

Mesec: januar 2020

Podelitev Svetih pisem birmancem z Brega

Današnja nedelja, ki je svetopisemska bo med sv. mašo ob 9. uri v Mačkoljah podelitev Svetih pisem birmancem z Brega. Priporočam vam jih v molitev, da bi v moči Božje Besede črpali moč v svojem življenju.

sv. Anton Puščavnik

PETEK 17. januarja 2020
sv. Anton Puščavnik, opat