ŽUPNIJSKA HVALEŽNICA 2020

V NEDELJO, 8. NOVEMBRA SVETA MAŠA OB 9.00 URI.