SVETE MAŠE ⎥⎥ Nedelje in prazniki ob: 09:00⎥⎥ *med tednom samo kadar so oznanjene in sicer vedno ob 18:00.

Božična devetdnevnica

Božična devetdnevnica

Božična devetdnevnica kot neposredna priprava na praznik Kristusovega rojstva se začne v sredo 16. decembra.
Potekala bo med sv. mašo (kadar je oznanjena) kot je to običajno.
Vabljeni na ta lep običaj petja in molitve pred Kristusovim rojstvom.