Pastoralna vizitacija 2021

Pastoralna vizitacija s škofovim obiskom župnij Dolina, Boljunec in Mačkolje je načrtovana za 6. in 7. november 2021