SVETE MAŠE: od 18. maja 2020 bo spet bogoslužje.

Kategorija: Postni čas 2020

Molitev križevega pota

Vsako nedeljo po sveti maši. (velja do preklica ali spremembe)

1 postna nedelja 2020

»Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede,
ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). (LETO A)