SVETE MAŠE ⎥⎥ Nedelje in prazniki ob: 09:00⎥⎥ *med tednom samo kadar so oznanjene in sicer vedno ob 18:00.

God sv. Blaža

God sv. Blaža

V sredo na god sv. Blaža, škofa in mučenca bom po evangeliju podelil blagoslov sv. Blaža, vendar bom blagoslovne besede izrekel samo na začetku na daritvenem oltarju, nato pa vernike samo molče blagoslovil s prekrižanima svečama. Ta blagoslov boste lahko prejeli tudi v nedeljo po sv. maši. Blagoslov zoper bolezni grla in drugega zla ni neko magično dejanje, temveč hvaležnost Bogu v zavedanju, da vse kar prihaja od njega ima zagotovo Božji blagoslov. Zato je ta blagoslov povezan z udeležbo pri evharistični daritvi (sv. maši) s predhodno spovedjo!