SVETE MAŠE: od 18. maja 2020 bo spet bogoslužje.

Jaslice v Mačkoljah