SVETE MAŠE ⎥⎥ Nedelje in prazniki ob: 09:00⎥⎥ *med tednom samo kadar so oznanjene in sicer vedno ob 18:00.

Jernej

Sveti apostol JERNEJ je, tako poročajo poznejša stara izročila, oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, Partiji, Likaoniji, Veliki Armeniji, morda tudi v Egiptu. Na začetku so ga nekaj časa spremljali apostoli Andrej, Matej in prijatelj iz mladosti Filip, ki je Jerneja tudi pripeljal k Jezusu. Tako je naš zavetnik sveti Jernej vestno izpolnil naročilo svojega Učitelja Jezusa, ki ga je posla oznanjat evangelij po vsem svetu. Na to Jernejevo apostolsko poslanstvo nas spominja vstopni spev v maši njemu v čast:

»Dan na dan oznanjujte, da nas je Gospod rešil, pripovedujte med narodi o njegovem veličastvu.« (Ps35, 2.3)

Lepa vzpodbuda tudi nam, saj smo po tolikih letih mi Jezusovi učenci, poslani svetu, ki zavestno ali podzavestno išče Odrešenika Kristusa.

Pa še ta zanimivost iz naše slovenske zgodovine:

V Aachnu v Nemčiji – na tromeji z Belgijo in Nizozemsko – so imeli že v dobi Karla I. Velikega (742-814) nekaj svetih moči (relikvij) svetega Jerneja. Tja so od 14. stoletja tudi Slovenci radi romali. Meščani iz Ljubljane in Kranja so imeli v Aachnu poseben oltar sv. Cirila in Metoda in stalnega slovenskega duhovnika.