SVETE MAŠE: od 18. maja 2020 bo spet bogoslužje.

Molitev križevega pota

Molitev križevega pota

V NEDELJO, 8. MARCA BO SVETA MAŠA KOT OBIČAJNO OB 9.00.

PO BOGOSLUŽJU SLEDI MOLITEV KRIŽEVEGA POTA.