SVETE MAŠE: do nadaljnega prekinjenje.

Novice in obvestila

Nuove disposizioni del Vescovo su COVID-19

Nuove disposizioni del Vescovo su COVID-19

Molitev križevega pota

Vsako nedeljo po sveti maši. (velja do preklica ali spremembe)

1 postna nedelja 2020

»Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede,
ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). (LETO A)

Vseslovensko tržaško romanje 25. aprila 2020

KOČEVSKA REKA.
Skupna sv. maša ob 11.uri v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika.

Redna seja ŽPS-ja

Torek, 18. februarja ob 19.30 uri v stari šoli.

God lurške Matere Božje

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek (Mt 11,28).
Svetovni dan bolnikov. 11.2.2020

Podelitev Svetih pisem birmancem z Brega

Današnja nedelja, ki je svetopisemska bo med sv. mašo ob 9. uri v Mačkoljah podelitev Svetih pisem birmancem z Brega. Priporočam vam jih v molitev, da bi v moči Božje Besede črpali moč v svojem življenju.

sv. Anton Puščavnik

PETEK 17. januarja 2020
sv. Anton Puščavnik, opat