SVETE MAŠE: od 18. maja 2020 bo spet bogoslužje.

Sporočilo za Adventni Čas 2019