SVETE MAŠE ⎥⎥ Nedelje in prazniki ob: 09:00⎥⎥ *med tednom samo kadar so oznanjene in sicer vedno ob 18:00.

Župnija

50 let župnije
sv. Jerneja apostola v Mačkoljah

Priprave na ustanovitev župnije:

Priprave na ustanovitev župnije:
Zaradi nove državne meje po drugi svetovni vojni se pojavijo tudi pri nas določene cerkvenopravne spremembe. Tako se z območja starodavne župnije sv. Tomaža ap. v Ospu ločijo podružnice:
Mačkolje s cerkvijo sv. Jerneja ap.,
Å tramar s cerkvico sv. Ivana -Janeza Krstnika in KoroÅ¡ci s cerkvijo sv. Barbare.
Tržaški škof monsign. Anton Santin začne urejati nastali položaj in se v ta namen srečuje tudi s predstavniki verske skupnosti v Mačkoljah (l3.septembra 1956 in še enkrat 1960). Manjši del vasi Mačkolje, ki se ji pravi Ulica, je tedaj zgodovinsko in pravno še vedno pripadal župniji sv. Urha v Dolini. Skušajo se povezati v enotno župnijo vasi Prebeneg in Mačkolje z zaselki. Prebenežani se z novonačrtovano ureditvijo ne strinjajo in ostanejo raje podružnica Doline.
Uresničitev nove župnije:
25. julija 1963 je cerkvenopravno ustanovljena župnija sv. Jerneja ap., ki obsega vas Mačkolje z Ulico in zaselki Križpot, ÄŒukovec, Mont- Zlati hrib ter novo Å¡olsko poslopje (Å¡t.90). 13. avgusta 1964 prizna novo župnijo Mačkolje država Italija.
1. oktobra 1969 začenja župnija Mačkolje svoje polnopravno življenje.Do tedaj že 310 let stara podružna, cerkvica iz nekdanje obširne osapske župnije postane osrednji župnijski hram z imenom župnijska cerkev sv. Jerneja ap. v Mačkoljah. 5. oktobra 1969 nastopi uradno službo prvega župnega upravitelja g. Franc Vončina s slovesno daritvijo sv. maše in ob toplem sprejemu župljanov in – poslovi se dotedanji škofov delegat za Mačkolje dr. Stanko Janežič.