SVETE MAŠE ⎥⎥ Nedelje in prazniki ob: 09:00⎥⎥ *med tednom samo kadar so oznanjene in sicer vedno ob 18:00.

ŽUPNIJSKA HVALEŽNICA 2020

ŽUPNIJSKA HVALEŽNICA 2020

Vsakoletna ŽUPNIJSKA HVALEŽNICA v Mačkoljah. Povabljeni ste, da bi prinesli darove v obliki poljskih pridelkov med samim darovanjem pri sv. maši in ne prej ali potem!! Ker to daje bogoslužju posebno simboliko. Vse te darove bo župnija darovala tržaški škofijski Karitas, ki jih bo razdelila med uboge. Zato Vas še posebej prosim za Vašo velikodušnost.